PUSH BUTTON BOXES กล่องสำหรับติดตั้ง สวิทซ์ปุ่มกด กันน้ำ IP66/67 รองรับสวิทซ์ขนาด 22mm.,25mm. และ 30mm. ตั้งแต่ 1 ถึง 4 รู มีความพิเศษที่ระยะห่างระหว่างสวิทซ์ค่อนข้างมาก ช่วยให้สามารถติดตั้งแผ่นป้ายได้ง่ายและสวยงาม

หมวดหมู่สินค้า

Type your text here...
Powered by MakeWebEasy.com