Chemicals for Machinery : น้ำยาเคมีสำหรับบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

DES Q The DES Q cable entry system consists of a splittable frame designed to accommodate small (SPP), multiple (X) or large (SPG) inserts for cables in the same frame. Future cable size changes can be easily accommodated.

฿ 0 ฿ 0

DES 16 The DES 16 cable entry system consists of a splittable frame designed to accommodate small (SPP), multiple (X) or large (SPG) inserts for cables in the same frame. Future cable size changes can be easily accommodated.

฿ 0 ฿ 0

DES 24 system for pre-terminated cables The DES 24 cable entry system consists of a splittable frame designed to accommodate small (SPP), multiple (X) or large (SPG) inserts for cables in the same frame. Future cable size changes can be easily accommodated.

฿ 0 ฿ 0

Isermal Self-fusing Silicon Rubber Tape has excellent anti corona performance, anti arc and anti track performance, provide a safe working environment. Suggested Uses Can be used for 1,000’s of applications. You can instantly repair leaks on plumbing and hoses, make underwater repairs, use it on electrical wiring or as shrink-wrap, seal and protect hydraulic fittings or other exposes metal connections, make an emergency fan belt, o-ring gasket and so much more!

฿ 0 ฿ 0

Isermal Self-fusing Silicon Rubber Tape has excellent anti corona performance, anti arc and anti track performance, provide a safe working environment. Suggested Uses Can be used for 1,000’s of applications. You can instantly repair leaks on plumbing and hoses, make underwater repairs, use it on electrical wiring or as shrink-wrap, seal and protect hydraulic fittings or other exposes metal connections, make an emergency fan belt, o-ring gasket and so much more!

฿ 0 ฿ 0

Isermal Self-fusing Silicon Rubber Tape has excellent anti corona performance, anti arc and anti track performance, provide a safe working environment. Suggested Uses Can be used for 1,000’s of applications. You can instantly repair leaks on plumbing and hoses, make underwater repairs, use it on electrical wiring or as shrink-wrap, seal and protect hydraulic fittings or other exposes metal connections, make an emergency fan belt, o-ring gasket and so much more!

฿ 0 ฿ 0

Isermal Self-fusing Silicon Rubber Tape has excellent anti corona performance, anti arc and anti track performance, provide a safe working environment. Suggested Uses Can be used for 1,000’s of applications. You can instantly repair leaks on plumbing and hoses, make underwater repairs, use it on electrical wiring or as shrink-wrap, seal and protect hydraulic fittings or other exposes metal connections, make an emergency fan belt, o-ring gasket and so much more!

฿ 0 ฿ 0

Isermal Self-fusing Silicon Rubber Tape has excellent anti corona performance, anti arc and anti track performance, provide a safe working environment. Suggested Uses Can be used for 1,000’s of applications. You can instantly repair leaks on plumbing and hoses, make underwater repairs, use it on electrical wiring or as shrink-wrap, seal and protect hydraulic fittings or other exposes metal connections, make an emergency fan belt, o-ring gasket and so much more!

฿ 0 ฿ 0

Isermal Self-fusing Silicon Rubber Tape has excellent anti corona performance, anti arc and anti track performance, provide a safe working environment. Suggested Uses Can be used for 1,000’s of applications. You can instantly repair leaks on plumbing and hoses, make underwater repairs, use it on electrical wiring or as shrink-wrap, seal and protect hydraulic fittings or other exposes metal connections, make an emergency fan belt, o-ring gasket and so much more!

฿ 0 ฿ 0

Isermal Self-fusing Silicon Rubber Tape has excellent anti corona performance, anti arc and anti track performance, provide a safe working environment. Suggested Uses Can be used for 1,000’s of applications. You can instantly repair leaks on plumbing and hoses, make underwater repairs, use it on electrical wiring or as shrink-wrap, seal and protect hydraulic fittings or other exposes metal connections, make an emergency fan belt, o-ring gasket and so much more!

฿ 0 ฿ 0

สำหรับลบสีของ BLUE VARNISH, AOTACK และ WHITE PEN SPRAY,สารทำความสะอาดน้ำมันออกจากชิ้นส่วนโลหะ แม่พิมพ์ และเครื่องมือ,ทำความสะอาดน้ำยาป้องกันการกัดกร่อนที่อยู่บนโลหะ

฿ 0 ฿ 0

เหมาะที่จะใช้กับพื้นผิวที่เป็นโลหะและกระจก,ฟิล์มเคลือบหนา 0.005 มม. เหมาะสำหรับการเขียนที่ชัดเจน แม่นยำ,แห้งเร็ว (ภายใน 1 นาที) ลดเวลาในการรอ,สำหรับเขียนเส้นบนเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ อะไหล ่ และพื้นผิวโลหะ

฿ 0 ฿ 0

เชื่อมหรือเสริมความแข็งแรงให้กับโลหะ,ซ่อมสกรูที่หัวฉีกขาด,ซ่อมโลหะ สกรู หรือพลาสติก ยกเว้น PP และ PE,เชื่อมระหว่างโลหะและไม้ โลหะและเรซิน ซ่อมบริเวณระหว่างโลหะและเรซินที่ชำรุด,เคลือบชั้นนอกได้หลังจากซ่อมแซมแล้ว

฿ 0 ฿ 0

ยาง RTV ดิออกไซม์เหลว,ทำปฎิกิริยากับไอระเหยในอากาศ แล้วจะแข็งตัวยืดหยุ่นเหมือนยางที่อุณหภูมิปกติ,ทนต่อความร้อนและความเย็น (-40°C~240°C) ต้านทานน้ำ/น้ำมันและฉนวนไฟฟ้า

฿ 0 ฿ 0

Aerosol type กาวติดแน่นชนิดพิเศษ,สเปรย์กาว ติดแน่น แห้งเร็ว,ไม่ซึมลงเนื้อกระดาษและผ้า ทำให้มีแรงยึดติดดีเยี่ยม,แรงยึดติดดีเยี่ยมแค่ใช้เพียงเล็กน้อย,ใช้ได้กับโฟมสไตรีน

฿ 0 ฿ 0

ขจัดความสกปรกของรอยนิ้วมือ ฝุ่นบนแผงหน้าจอและกระจก,แห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบสีขาว หรือรอยการขัดถูบนพื้นผิว,ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตด้วยสารป้องกันไฟฟ้าสถิต,ไม่เป็นนํ้าแข็งในหน้าหนาวหรือในแถบอากาศหนาว,สามารถทำความสะอาดปากกานํ้ามันเมจิก

฿ 0 ฿ 0

เป่าฝุ่น สิ่งสกปรก ออกได้ง่ายเพียงฉีดพ่น,ขจัดฝุ่นในช่องแคบๆ ได้ง่าย,ค่า GWP (ศักยภาพที่ทำให้โลกร้อน) อยู่ที่ 140 (ประมาณ 1 ใน 10 ของ HFC-134a),ประกอบด้วยสารดูดซึมก๊าซ มีแบบสเปรย์ที่พ่นโดยควํ่ากระป๋องได้ และนํ้ายาไม่รั่วออกมา

฿ 0 ฿ 0

ลอกและขจัดปะเก็นที่เผาไหม้ของเครื่องยนต์ (วงแหวนลูกสูบและปะเก็นฝาสูบ),ขจัดคราบนํ้ามัน เขม่า ซีล และกาวที่ติดแน่น,ล้างสีทุกชนิด,เป็นนํ้ายาเข้มข้นผสมกับเมธิลีนคลอไรด์และเยื่อประกอบด้วยโมเลกุลสูง,ลอกและขจัดคราบนํ้ามันที่เผาไหม้ สี และกาว ฯลฯ

฿ 0 ฿ 0

ละลายและขจัดคราบบางๆ ที่เหนียวเกาะติดแน่นในแม่พิมพ์ที่เกิดขึ้นขณะฉีดพลาสติก ขึ้นรูป ช่วยให้ลดปริมาณของเสีย,เหมาะกับเรซินที่เป็นคราบได้ง่าย เช่น POM,การใช้งานขึ้นอยู่กับคราบระหว่างขึ้นแม่พิมพ์ หรือหลังจากขึ้นแม่พิมพ์แล้ว

฿ 0 ฿ 0

ทำความสะอาดคราบนํ้ามันบนเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วนต่างๆ,ทำความสะอาดคราบนํ้ายาป้องกันการกัดกร่อนหรือนํ้ามันหล่อเย็นออกจากชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ แม่พิมพ์ และเครื่องมือ ฯลฯ,ขจัดคราบจาระบีออกจากห้องเฟืองและตลับลูกปืน

฿ 0 ฿ 0

ทำความสะอาดคราบนํ้ายาป้องกันการกัดกร่อนหรือนํ้ามันหล่อเย็นออกจากชิ้นส่วนที่เป็น โลหะ แม่พิมพ์ และเครื่องมือ ฯลฯ,ขจัดคราบจาระบีออกจากห้องเฟืองและตลับลูกปืน,ขจัดคราบนํ้ามัน ออกจากอุปกรณ์ไฮดรอลิกหรือกระบอกสูบ,ขจัดคราบนํ้ามันสกปรกออกจากโซ่

฿ 0 ฿ 0

ท่อไอเสียรถยนต์ จักรยานยนต์,เตา ปล่องไฟ เตาเผาถ่าน ท่อไอนํ้า,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Mufler,อุณหภูมิการทนความร้อน: 600°C,แม้ว่าจะแช่เย็นที่อุณหภูมิ 600°C ฟิล์มเคลือบก็ไม่หลุดออกหรือไม่เปลี่ยนสี,ป้องกันไม่ให้ได้รับความเสียหายจากเกลือที่เกิดจากสารละลายหิมะ ฯลฯ

฿ 0 ฿ 0

สีดำแต้มชนิดปากกา,แต้มสีที่หลุดลอกออกด้วยปากกา ไม่เปื้อนมือ,ให้พื้นผิวสีดำเรียบ เคลือบด้วยฟิล์มบางๆ,ประกอบด้วยเรซินสังเคราะห์ที่ต้านทานนํ้ามันได้อย่างดีเยี่ยม,ฟิล์มเหนียวไม่หลุดลอกแม้ว่าโลหะจะกระแทกกัน

฿ 0 ฿ 0

ฉีดพ่นสีดำเป็นฟิล์มสีดำ,ประกอบด้วยตะกั่วดำเข้มข้นและเรซิน ติดแน่น,ลอกออกยากแม้ว่าโลหะจะกระแทกกัน,มีความต้านทานต่อนํ้ามัน, ไม่ละลายในฟิล์ม,ฉีดพ่นให้โลหะเป็นสีดำ เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง อะลูมิเนียม และ POM(POLYACETAL) และ ABS เรซิน

฿ 0 ฿ 0

กำจัดสนิมที่โลหะ กำจัดแผ่นฟิล์มที่มีการออกซิเดชัน เช่น แผ่นฟิล์มออกซิเดชันบนคอนกรีตที่มีพื้นผิวเป็นเหล็ก และตะกอนปูนขาว ฯลฯ,หลังจากที่กำจัดสนิมออกแล้ว ให้ล้างออกด้วยนํ้าหรือใช้ผ้าเช็ด จากนั้นพ่นหรือทานํ้ายาป้องกันการกัดกร่อน

฿ 0 ฿ 0

ป้องกันสนิมที่แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป,ป้องกันสนิมเพื่อปกป้อง ขนย้าย ฯลฯ ชิ้นส่วนโลหะ,ป้องกันสนิมในบริเวณที่มีขนาดเล็กและซับซ้อนได้ดีเยี่ยมเนื่องจากเป็นสารระเหย(รวมถึงบริเวณที่สเปรย์ไม่เข้าถึง)

฿ 0 ฿ 0

สถานที่จัดเก็บวัสดุที่ทำจากเหล็กและเครื่องจักรทั้งในและนอกอาคาร,การป้องกันสนิมในส่วนต่างๆ ของระบบระหว่างการขึ้นรูป การจัดเก็บ และการขนส่ง,ป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โรงงาน บ้าน และวัสดุที่เป็นเหล็กของโรงรถในพื้นที่ใกล้ทะเล

฿ 0 ฿ 0

ใช้สำหรับการหล่อลื่นในระหว่างการตัด การขึ้นรูปเกลียวต่าง ๆ การเจาะ รีมเมอร์การคว้านทั้งวัสดุที่เป็นเหล็ก โลหะ หรืออโลหะ,ช้สารเติมแต่งที่ไม่เกิดปฎิกิริยากับเบสของนํ้ามันแร่ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการกัดกร่อนของวัตถุดิบและเครื่องมือ

฿ 0 ฿ 0

ใช้สำหรับการหล่อลื่นในระหว่างทำการตัด คว้านรู เจาะละเอียด เจาะสว่าน การตัดเกลียว ทำเกลียว ต่อวัสดุที่ตัดยาก เช่น สแตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดง ไทเทเนียม อัลลอย ฯลฯ,เนื่องจากไม่ใช้คลอรีนจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเกิดไดออกซิน

฿ 0 ฿ 0

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com